M.A. (Marc) Nijboer

Huisarts, praktijkhouder, BIG-nr. 99023035101

Ik ben Marc Nijboer. Sinds 1980 werk ik als huisarts in Vlijmen. Ik heb mijn medische opleiding gevolgd in Gent in België. Met mijn team: mijn echtgenote Ilse, mijn assistentes Thea en Susan en mijn praktijkondersteuners Marjolanda en mijn dochter Jessika, werk ik sinds 2007 als solist in huisartsenpraktijk Amaru. Sinds oktober 2016 is bij mijn afwezigheid vanwege vrije dagen of vakantie, Joris van Alebeek waarnemer in de praktijk .

In het huisartsenwerk vind ik mijn levensbestemming. Ik voel mij bevoorrecht met het vertrouwen van zoveel mensen en ik doe mijn werk met hart en ziel. Ik ben mij ten volle bewust van de verantwoordelijkheid van mijn beroep. Ik houd mij intensief bezig met de ethische aspecten ervan.

Ik ben een “pro-life”-arts . In respect voor de mening van een ander, passen abortus en euthanasie niet in mijn persoonlijke visie op het leven. Ik laat ruimte voor de wens van iemand om op een zachte en waardige manier te sterven door aktieve levensbeëindiging bij ondraaglijk en uitzichtsloos lijden in de laatste fase van een terminaal ziekbed, maar ik kan hieraan zelf geen medewerking geven.  In dit geval zal ik  een patiënt wel helpen om hiervoor een andere arts te vinden.

In mijn werk ben ik erg geïnteresseerd in balansverstoringen die leiden tot lichamelijke klachten en ziektes bij de mens. Ik ben overtuigd van de samenhang tussen veel lichamelijke klachten en geestelijke blokkades en verkrampingen. Vroeger was deze samenhang voor artsen vanzelfsprekend, maar in de huidige geneeskunde wordt dit concept vaak losgelaten en dit is in mijn ogen geen vooruitgang!