(wils)verklaringen

Vragen en verklaringen rondom levenseinde

Zieke, maar ook gezonde mensen gaan steeds meer met elkaar in gesprek over onze wensen bij levenseinde. We willen allemaal dat onze naasten weten wat onze laatste wensen zijn of ideeën rondom de laatste fase in het leven. Vooral in het geval van ernstige (chronische) ziekten zijn dit soort vragen soms opeens aan de orde van de dag:

 

‘Moeten ze mij nog reanimeren of beademen als ik opeens een hartstilstand krijg?’

‘Is euthanasie iets wat bij mij als mens en mijn overtuigingen past?’

‘Wat versta ik onder een goede kwaliteit van leven?’

‘Welke situatie is voor mij onwenselijk, wil ik nog wel behandeld worden (in het ziekenhuis)?’

 

U kunt met uw huisarts over dit soort onderwerpen spreken. Duidelijkheid voor alle betrokkenen is hierbij erg belangrijk. Daarom worden vaak schriftelijke wilsverklaringen opgesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde – NVVE.

 

Website NVVE

 

Hieronder bieden wij enkele formulieren aan, die u als leidraad zou kunnen gebruiken.

 

Download hier een voorbeeld van een LEVENSTESTAMENT of EUTHANASIEVERKLARING

Download hier een voorbeeld van een formulier waarin u anderen een VOLMACHT verleent

Download hier een voorbeeld van een formulier waarin u een BEHANDELVERBOD opstelt

Download hier een voorbeeld van een formulier waarin u uw LAATSTE WENSEN aangeeft

Download hier een voorbeeld van een EUTHANASIEVERKLARING

Download hier een voorbeeld van een NIET REANIMEREN VERKLARING

 

***

 

Doktersverklaringen alleen door onafhankelijk arts

De KNMG (federatie van beroepsverenigingen van artsen, die de belangen van artsen in Nederland behartigt) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).

 

Om beter aan u uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft, heeft de KNMG het zogenaamde weigeringsbriefje‘ opgesteld. U kunt het aanvragen bij onze huisartsenpraktijk of hier downloaden (laatste update 2018).▪️